Što se dogodilo sa 988

Demonopolizacija telefonskih informacija:

Naime, u skladu s praksom Europske unije dogodila se demonopolizacija na tržištu davatelja informacija o telefonskim pretplatnicima bivši 988.

Do sada je samo jedan operater pružao uslugu informacija. Zbog toga se ukida broj 988 te za usluge telefonskih informacija započinju s radom peteroznamenkasti brojevi formata 118xx (primjerice: broj 11880)

Novi segment brojeva za telefonske informacije 118xx

Imenik d.o.o. je prepoznao tu priliku i javio se na natječaj kao posrednik između telekom operatera i davatelja informacija 118xx. Razvili smo servise za sigurnu razmjenu podataka sa telekom operaterima kao i aplikacije za davatelje telefonskih informacija. Time je omogućeno da se telefonske informacije potpuno liberaliziraju i omogućeno je tržišno natjecanje.

Trenutno postoje 4 operatera za telefonske informacije, koji su dobili na korištenje po jedan od brojeva iz grupe 118xx. Do sada nije postojao sustava putem kojeg bi davatelji telefonskih informacija mogli reguliran putem pristupiti informacijama o pretplatnicima. Odmah po uspostavi našeg servisa javnog imenika to će im biti omogućeno i moći će početi sa radom.

Krajnji korisnici će sami odlučivati kojeg davatelja telefonskih informacija će korisiti. Zavisno o tome koji od 4 broja će zvati da bi dobili informaciju. 

To će najviše ovisiti o cijeni i kvaliteti usluge pojedinog operatera telefonskih informacija

Sigurnost

Da bi se spriječio nekontroliran odljev podataka razvijen je poseban sustav za davatelje informacija. Putem tog sustava davatelji informacija će moći dobiti na uvid pojedini traženi podatak.